Angebote zu "Büyülü" (2 Treffer)

Kategorien

Shops

Büyülü Gökyüzü (Felsefe Yüzügü 9. Kitap)
3,99 € *
ggf. zzgl. Versand

BÜYÜLÜ GÖKYÜZÜ (FELSEFE YÜZÜ¿Ü 9. K¿TABI)'nde, Thorgrin nihayet kendine dönüyor. Babas¿yla son defa ve sonsuza dek yüzle¿mesi gerekiyor. ¿ki titan kar¿¿ kar¿¿ya kal¿nca destans¿ bir sava¿ meydana geliyor, Rafi ya¿ayan ölüler ordusunu ça¿¿rmak için tüm gücünü kullan¿yor. Kader K¿l¿c¿ yok edildikten sonra Halka'n¿n kaderi b¿çak s¿rt¿nda seyrederken Argon ve Alistair, Gwendolyn'in cesur sava¿ç¿lar¿na yard¿m etmek için güçlerini ça¿¿r¿yorlar. Onlar¿n yard¿m¿yla bile, Mycoples ve yeni yolda¿¿ Ralibar'¿n dönü¿ü olmadan her ¿eyi kaybedebilirler. Luanda, onu tutsak alan Romulus'a kar¿¿ koymak için mücadele ederken, Kalkan'¿n kaderi tekin ellerde de¿il. Bu arada Reece, Selese'in yard¿mlar¿yla adamlar¿n¿ Kanyon duvarlar¿ndan yukar¿ ç¿karmak için u¿ra¿¿yor. A¿klar¿ derinle¿iyor fakat Reece'in eski a¿k¿, kuzeninin geri dönü¿üyle trajik a¿k üçgeni ve yanl¿¿ anla¿¿lmalar art¿yor.¿mparatorluk nihayet Halka'dan temizlendi¿inde ve Gwen'in eline, McCloud'dan ki¿isel intikam¿n¿ almak için f¿rsat...

Anbieter: Thalia AT
Stand: 23.10.2020
Zum Angebot

Ähnliche Suchbegriffe